Danfoss Home retail

RAS-C 013G5040
Радиаторен термостат RAS

Серията радиаторни термостати RAS-C и RAS-CK са термостатични радиаторни глави, които намират приложение във всички системи за централно отопление
RAS-C са оборудвани със специалния механизъм “snaplock” (бързо присъединяване), който осигурява бърз, лесен и надежден монтаж върху вентила, без да са нужни каквито и да било инструменти. Радиаторните термостати RAS (PANDA) се предлагат в два различни комплекта според типа на радиаторната конфигурация :

Комплект за компактни радиатори
Състои се от 3 компонента – радиаторен термостат RAS-C (PANDA), термостатичен вентил RA-N/RA-FN и секретен вентил RLV-S.

Комплект за радиатори с вграден вентил
Състои се от 2 компонента – радиаторен термостат RAS-C/RAS-CK (PANDA) и H-образен секретен вентил RLV-KS.

ins-ico
Инструкции
Видеа
Radiator with side connection

Ръководство за монтаж на термостатичен радиаторен вентил Danfoss на радиатор със странично присъединяване при двутръбни системи. Инструкции стъпка по стъпка на 3-те компонента:

• радиаторен вентил (вентил с постоянен дебит RA-FN)
• RA сензор (Danfoss, тип RAE, RAS или RAS-C)
• Спирателен вентил (Danfoss, тип RLV-S)

Radiator with botton connection

Ръководство за монтаж на радиаторен сензор Danfoss и H-образен секретен вентил, на радиатори с вграден вентил при двутръбна система.  Инструкции стъпка по стъпка на 2-та компонента:

• H-образен секретен вентил (Danfoss, тип RLV-KS)
• RA сензор (Danfoss, тип RAS-C, RAE или RAS-CK).