Danfoss Home retail

Danfoss ECtemp 53x Series
Danfoss ECtemp™ 53x Series

Elektronisk termostat med tvåpolig brytare.

Danfoss ECtemp™ 530

Tvåpolig säkerhetsbrytare
Låg energianvändning i vänteläge
Övervakning av givarfel
Lysdiodsindikering vid fel
Frostskydd
Driftspänning: 220–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: Max. 0,25 W

Relä:
Resistiv belastning – max. 15 A/3 450 W vid 230 V
Induktiv belastning – cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningsenhet: NTC 15 kOhm vid 25 °C
Hysteres: ± 0,4 °C
Omgivningstemperatur: -10 °C till +30 °C
Frostskydd: 5 °C –
Temperaturområde: 5–45 °C med enbart golvgivare
Kabelspecifikation: Max. 1 x 4 mm2 eller 2 x 2,5 mm2
Kultryck: Testtemperatur 75 °C
Föroreningsgrad: 2 (hemmabruk)
Styrenhetstyp: 1 C
Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
IP-klass: 31
Skyddsklass: Klass II –
Mått: (H x B x D) 85 mm x 85 mm x 36 mm
Vikt: 90 g

Danfoss ECtemp™ 531

Tvåpolig säkerhetsbrytare
Låg energianvändning i vänteläge
Övervakning av givarfel
Lysdiodsindikering vid fel
Frostskydd
Driftspänning: 220–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: Max. 0,25 W

Relä:
Resistiv belastning – max. 15 A/3 450 W vid 230 V
Induktiv belastning – cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningsenhet: NTC 15 kOhm vid 25 °C
Avkänningsvärden:
0 °C – 42 kOhm
25 °C – 15 kOhm
50 °C – 6 kOhm
Hysteres: ± 0,2 °C
Omgivningstemperatur: -10 °C till +30 °C
Frostskydd: 5 °C –
Temperaturområde: 5–35 °C med enbart rumsgivare
Kabelspecifikation: Max. 1 x 4 mm2 eller 2 x 2,5 mm2
Kultryck: Testtemperatur 75 °C
Föroreningsgrad: 2 (hemmabruk)
Styrenhetstyp: 1 C
Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
IP-klass: 31
Skyddsklass: klass II –
Mått: (H x B x D) 85 mm x 85 mm x 36 mm
Vikt: 90 g

Danfoss ECtemp™ 532

Tvåpolig säkerhetsbrytare
Övervakning av givarfel
Lysdiodsindikering vid fel
Rums- och golvgivare
Frostskydd
Driftspänning: 220–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: Max. 0,25 W

Relä:
Resistiv belastning – max. 15 A/3 450 W vid 230 V
Induktiv belastning – cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningsenhet: NTC 15 kOhm vid 25 °C
Hysteres: ± 0,4 °C
Omgivningstemperatur: -10 °C till +30 °C
Frostskydd: 5 °C –
Temperaturområde:
5 °C–35 °C rumstemperatur
20° C–50° C golvtemperaturbegränsare
– standard 35 °C
Kabelspecifikation: Max. 1 x 4 mm2 eller 2 x 2,5 mm2
Kultryck: Testtemperatur 75 °C
Föroreningsgrad: 2 (hemmabruk)
Styrenhetstyp: 1 C
Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
IP-klass: 31
Skyddsklass: Klass II –
Mått (H x B x D): 85 mm x 85 mm x 36 mm
Vikt: 90 g

Danfoss ECtemp™ 535

Tvåpolig säkerhetsbrytare
Låg energianvändning i vänteläge
Timertermostat
Avkänningsfunktioner som tillval
Övervakning av givarfel
Lysdiodsindikering vid fel
Frostskydd
Driftspänning: 220 V–240 V ~50/60 Hz
Energianvändning i vänteläge: Max. 0,3 W

Relä:
Resistiv belastning – max. 15 A/3 450 W vid 230 V
Induktiv belastning – cos Φ = 0,3 max. 1 A
Avkänningsenhet: NTC 15 kOhm vid 25 °C
Hysteres:
± 0,2 °C med rumsgivare
± 0,4 °C med endast rumsgivare
Omgivningstemperatur: -10 °C till +30 °C
Frostskydd: 5 °C –
Temperaturområde:
5–35 °C med rumsgivare
5–45 °C med endast rumsgivare
Golv max: 20–50 °C
Golv min: 10–35 °C vid installation av en kombination av rums- och golvgivare
Kabelspecifikation: Max. 1 x 4 mm2 eller 2 x 2,5 mm2
Kultryck: Testtemperatur 75 °C
Föroreningsgrad: 2 (hemmabruk)
Styrenhetstyp: 1 C
Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
IP-klass: 31
Skyddsklass: Klass II –
Mått (H x B x D): 85 mm x 85 mm x 54 mm (djup in i väggen: 24 mm)
Vikt: 107 g